Trenutno stanje aglomeracije, problemi i moguća rješenja

Sredinom 2013. godine potpisan je Ugovor o sufinanciranju EU projekta Aglomeracije Bibinje –
Sukošan (LOT 1) između Odvodnje – Bibinje Sukošan, Vodovoda Zadar i Hrvatskih voda.
Ugovorom je definirana izrada Studije aglomeracije, te završetak projektiranja svih faza
sustava odvodnje + rekonstrukcija postojeće vodovodne mreže u obuhvatu zahvata zajedno sa
mogućom izgradnjom nove vodovodne mreže. Pogledajte više…