Trenutno stanje aglomeracije, problemi i moguća rješenja

Sredinom 2013. godine potpisan je Ugovor o sufinanciranju EU projekta Aglomeracije Bibinje –
Sukošan (LOT 1) između Odvodnje – Bibinje Sukošan, Vodovoda Zadar i Hrvatskih voda.
Ugovorom je definirana izrada Studije aglomeracije, te završetak projektiranja svih faza
sustava odvodnje + rekonstrukcija postojeće vodovodne mreže u obuhvatu zahvata zajedno sa
mogućom izgradnjom nove vodovodne mreže.

Kako je u predpristupnim pregovorima sa Europskom unijom definiran drugi stupanj
pročišćavanja kao minimalni stupanj pročišćavanja za područje cijele države, Studijom se
pokušalo iznaći rješenje za smještaj drugog stupnja pročišćavanja na postojećoj lokaciji UPOVa
u Bibinjama.

Zbog blizine pruge i nogometnog igrališta, od postojeće se lokacije odmah u početku odustalo,
te je predloženo rješenje izgradnje drugog stupnja, nekih 200 metara od postojeće lokacije
UPOV-a. Ja sam odmah inzistirao da se u sklopu izgradnje drugog stupnja izvrši i izmještanje
postojećeg prvog stupnja na novu lokaciju koja je još udaljenija od predložene za nekih 400
metara (u blizinu postojeće vodospreme Marine Dalmacija, uz katastarsku granicu općina
Bibinje i Sukošan).

Predloženo rješenje je djelomično prihvaćeno od strane izrađivača studije, na način da se ipak
zadrži UPOV prvog stupnja na postojećoj lokaciji, a da se drugi stupanj premjesti na lokaciju
iznad pruge koja je udaljena od postojećeg UPOV-a Bibinje nekih 200 m.

Tijekom izrade Studije, od strane Ministarstva (gđa Karmen Cerar), te od strane Hrvatskih
voda, odnosno voditelja EU projekta gosp. Roberta Kartela je traženo od izrađivača Studije da
se napravi varijanta spoja postojećeg UPOV-a Bibinje na UPOV Zadar, na način da se zadrži
postojeći UPOV Bibinje, a da se pročišćena otpadna voda putem tlačnog cjevovoda trasom
državne ceste transportira do UPOV-a Zadar gdje bi bila tretirana drugim stupnjom čišćenja.
Navedena varijanta uključuje transportni cijevovod duljine 6,3 km sa 13 muljnih ispusta,
odnosno 17 odušaka istog do UPOV-a Zadar.

Volumen otpadne vode koji bi konstantno bio u tlačnom cjevovodu bi bio 476,00 m3,
a ista bi se možda jednom u danu tijekom ljeta promjenila, za zimski period bi trebalo i
nekoliko dana. Zamislite kako bi bilo živjeti uz ispuste, odnosno oduške takvog cjevovoda.
Uz problem tlačnog cjevovoda, i dalje ostaje postojeći UPOV Bibinje sa problemom otpadnog
mulja i zraka. Navedeno rješenje je za mene definitivno neprihvatljivo, i sa stanovišta struke, a
također i kao stanovnika Bibinja, jer bi se postojeći problem neugodnih mirisa uz UPOV Bibinje
još i proširio na cijelo naselje Bibinje. Da ne kažem da je potpuno apsurdno da se otpadna
voda iz naselja Lonići transportira nekih 4 kilometra do UPOV-a Bibinje, da bi se nakon
pročišćavanja ponovno, samo drugom trasom pumpala u duljini od 6,3 km prema Zadru.

Za mene bi definitivno najprihvatljivija varijanta bila premještanje postojećeg UPOV-a Bibinje
zajedno sa izgradnjom proširenja na novu lokaciju koja je udaljena od postojeće nekih 600 m
(uz vodospremu Marine Dalmacija). Na žalost kontrolna i savjetodavna tijela Europske unije
(JASPERSI) ne žele ni čuti za navedeno, jer predloženo predstavlja skuplju varijantu, a u
razgovorima sa njima, isti inzistiraju na najjeftinijoj varijanti za investiciju, a ujedno i za u
konačnici krajnjeg korisnika, koji će održavanje istog plaćati po m3 utrošene vode.
Zbog navedenog, komunalno društvo je naručilo izradu mogućih varijantnih rješenja koja bi
obvezno uključivala gašenje postojećeg UPOV-a Bibinje, te transport otpadne vode
kombinacijom gravitacijsko – tlačnih cjevovoda do UPOV-a Zadar.

Na sličan način je izvedeno rješenje za naselja Kožino i Petrčane do UPOV-a Zadar.
Od početka ove godine pokušavam privoliti izrađivača Studije da ubaci u istu, rješenje koje bi
bilo prihvatljivo za komunalno društvo zajedno sa lokalnom zajednicom, ali na žalost još uvijek
bezuspješno.

Studija je izrađivaču plaćena u cijelosti od strane Hrvatskih voda prije godinu i pol dana, iako
istu nije prihvatio projektni tim sastavljen od strane Hrvatskih voda, jedinica lokalne
samouprave i predstavnika komunalnog društva.

Zašto je za istu plaćeno izrađivaču oko 4 milijuna kuna bez suglasnosti onih za koje je i
naručena bi svakako trebalo zapitati i državno odvjetništvo.
Što se tiče projekata izgradnje mreže odvodnje zajedno sa vodoopskrbom, isti su gotovi prošle
godine, zajedno sa pravomoćnim građevnim dozvolama.

Na žalost u izgradnju istih možemo ići jedino svojim sredstvima, jer je uvjet sufinanciranja
istih od strane EU fondova, upravo prihvaćanje sporne Studije.

Tako da se već nekih godinu dana vrtimo u začaranom krugu, a na žalost zbog političkih
fluktacija u državi, kojih smo svjedoci zadnjih godinu dana, rješenje još uvijek nije na vidiku.
Predlažem da načelnici općina što prije izvrše politički pritisak na vodstvo Hrvatskih voda, kako
bi se naložilo izrađivaču Studije da u istu uvrsti predloženo rješenje od strane komunalnog
društva.

Također za isto bi trebalo paralelno dobiti suglasnost od gradskog vijeća grada Zadra, jer bi se
predloženim rješenjem fuziralo komunalno društvo sa društvom Odvodnja Zadar.
Ukoliko bi se isto realiziralo, potrebno je nakon toga još izvršiti preprojektiranje 2. i 3. faze
sustava kroz naselje Bibinje, te isprojektirati spoj od zadnje crpne stanice u Bibinjama kroz
ulicu 159. brigade HV (Pevec, Plodine) do UPOV-a Zadar.

S poštovanjem,

Član uprave
STIPE BUGARIJA ing.el.

Bibinje, 31. VII 2017. godine

Odgovori