U kanalizaciju krenulo prvih 38,7 milijuna kuna

Odvodnja_bibinje_sukosan02

Koja je tvrtka dobila ova dva projekta znat će se za desetak dana. Čim se izaberu izvođači i uvedu u posao, vrijeme izvođenja radova uključujući probni rad, puštanje u rad i primopredaju je 10 mjeseci. Osim uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, građevina se sastoji od podmorskog dijela duljine 1.477 metara objašnjava sukošanski načelnik Ante Martinac.

ODVODNJA 2Načelnici su pripremili opsežnu dokumentaciju
Unatoč recesiji višegodišnji zajednički posao Bibinja i Sukošana u prikupljanju “brda” dokumentacije, izrade projekata i ishođenja lokacijskih i građevinskih dozvola za izgradnju kanalizacije vrijedne oko 100 milijuna kuna napokon će se i vidjeti, pokrenut će se građevinski strojevi i gradnja će početi.

Izbor izvođača

U prostorijama Hrvatskih voda u Zagrebu Jedinice za provedbu nacionalnih vodnogospodarskih projekata – Jadranski projekt, prekjučer je u 11 i 13 sati održano javno otvaranje zapečaćenih ponuda za ugovore koji uključuju projektiranje, izradu, dobavu, izgradnju, montažu, testiranje, probni rad i primopredaju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda te za izgradnju podmorskog ispusta pročišćenih otpadnih sustava Sukošan-Bibinje uz prvi stupanj pročišćavanja.

– Koja je tvrtka dobila ova dva projekta znat će se za desetak dana. Čim se izaberu izvođači i uvedu u posao, vrijeme izvođenja radova uključujući probni rad, puštanje u rad i primopredaju je 10 mjeseci, objašnjava sukošanski načelnik Ante Martinac.

Naime, javno nadmetanje se provodilo putem nacionalnog postupka nadmetanja propisanog u smjernicama Svjetske banke za nabavu u okviru zajmova Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) i kredita Međunarodne agencije za razvoj (IDA) od svibnja 2004. (revidirane u listopadu 2006. i svibnju 2010.), a sudjelovanje je bilo otvoreno za sve ponuditelje iz podobnih zemalja.

– U travnju u prostorijama Hrvatskih voda u Zagrebu u nazočnosti općinskih čelništva Bibinja i Sukošana te članova Uprave novoosnovanog zajedničkog poduzeća Odvodnja Bibinje-Sukošan d.o.o. Stipe Bugarije i Josipa Bepa Krešana, a u nazočnosti voditeljice Jadranskog projekta Fani Bojanić, potpisali su ugovor s generalnim direktorom Hrvatskih voda Jadrankom Husarićem, za izgradnju nulte i prve faze sustava odvodnje s uređajem za pročišćavanje i podmorskim ispustom. Ugovor je vrijedan 38,7 milijuna kuna, podsjeća bibinjski načelnik Nino Šimunić.

Nulta faza zajedničkog sustava odvodnje Sukošan-Bibinje podrazumijeva izgradnju novog, odnosno potpunu rekonstrukciju postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Marine Dalmacija s kopnenom i podmorskom dionicom podmorskog ispusta pročišćenih otpadnih voda.

Podmorska gradnja

– Osim uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, građevina se sastoji od podmorskog dijela duljine 1.477 metara uključujući i 51 metar difuzora na dubini 29 metara te 1.324 metra kopnene dionice ispusta. U istoj trasi postavljaju se gravitacijski kolektori duljine 408 i 509 metara s tlačnim cjevovodom duljine 445 metara, govori Martinac.

Za prva fazu izgradnje sustava odvodnje očekuje se raspisivanje javnog natječaja. Prva faza uključuje izgradnju pet crpnih stanica Bibinje, Čukovice, Sukošan, Padrele i Rožica te izgradnju kanalizacijskog sustava obalnog pojasa, starih sela u Sukošanu i Bibinju.

– U drugoj i trećoj fazi, koja bi koštala oko 60 milijuna kuna, izgradit će se kompletni kanalizacijski sustav u ova dva naselja, rekao je Šimunić dodajući da će se zapadni dio Bibinja (Lonići, Režani, Sikirići) priključiti na zadarski kanalizacijski sustav.

– Zajednički sustav činit će deseci kilometara odvodnje i kanalizacije, kolektori, precrpne stanice, kopneni i podmorski ispusti i pročistač. Za 5-6 godina Bibinje i Sukošan će postati naselja bez ispusta nepročišćenih fekalija i otpadnih voda. Da more bude naš ponos, zaključili su Šimunić i Martinac.

Pola sredstava od ukupno 100-tinjak milijuna kuna za kanalizaciju financirat će država, Hrvatske vode i lokalne jedinice, dok će pola pokriti zajam Svjetske banke, koji će u 35-postotnom iznosu vraćati Hrvatske vode.

– Sve lokalne vlasti koje su donijele odluku da pristupaju projektu, morale su donijeti i odluku o namjenskom povećanju cijene vode na tim područjima, što je osnovni preduvjet vraćanja zajma Svjetske banke, istaknula je Fani Bojanić, napominjući da kamata kredita, koji se vraća 15 godina s pet godina počeka, iznosi 2,29 posto.

Preneseno sa portala Zadarski list. Autor: Velimir Brkić