Natječaj za radnika na održavanju sustava odvodnje

Direktor Društva na temelju članka 11. Pravilnika o radu Društva Odvodnja Bibinje – Sukošan d.o.o., Jadranska cesta, 151 23205 Bibinje raspisuje 

Javni natječaj za radno mjesto:  Radnik na održavanju sustava odvodnje (m/ž) na određeno vrijeme 

Opis poslova:

  • Kontrola cjelokupnog rada uređaja i opreme za pročišćavanje otpadnih voda u Bibinjama;
  • Kontrola i održavanje cjelokupnog sustava odvodnje u Bibinjama i Sukošanu;
  • Zamjena i popravak oštećenih komponenti uređaja za pročišćavanje otpadnih voda;
  • Rad na održavanju pumpi i opreme u crpnim stanicama sustava odvodnje;
  • Stalno stručno usavršavanje i sudjelovanje na stručnim savjetovanjima;
  • Ostali poslovi u okviru radnog mjesta po nalogu rukovoditelja i Uprave Društva;

Mjesto rada: Bibinje

Broj traženih radnika: 1

 

Uvjeti

–  SSS (srednja stručna sprema) u trogodišnjem ili četverogodišnjem trajanju;
–  minimalno 5 godina radnog iskustva na vodoinstalaterskim poslovima i poslovima odvodnje;

–  vozačka dozvola B kategorije

Svi zainteresirani kandidati dužni su uz prijavu (zamolbu) na ovaj oglas priložiti:

– životopis kandidata
– dokaz o državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice ili putovnice)
– izvadak iz elektroničke radne knjižice

– dokaz o stručnoj spremi
– potvrda o nekažnjavanju (ne starija od mjesec dana)
– kontakt (telefon i/ili adresu e-pošte)
– ispunjenu i potpisanu izjavu o davanju privole za obradu osobnih podataka

Postupak zapošljavanja

Datum otvaranja natječaja je 28. travnja 2023. godine, a traje do 05. svibnja 2023. godine.

Bez obzira na način slanja, prijave moraju biti zaprimljene najkasnije do 12:00 h dana 05. svibnja 2023. godine.

Razmatraju se samo uredne prijave, a uredna prijava je ona koja sadrži svu predmetnim natječajem propisanu dokumentaciju i zadovoljene propisane uvjete.

Kandidat koji nije podnio urednu prijavu i/ili prijava nije dostavljena u propisanom roku, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj i neće biti uzete u razmatranje.

Kandidati koji su podnijeli urednu prijavu pozvati će se u roku od 8 dana od zatvaranja natječaja da pristupe selekciji kandidata. Selekcija kandidata izvršiti će se kroz selekcijski intervju.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem e-pošte najkasnije 5 dana od obavljenog selekcijskog razgovora/intervjua.

Odabrani kandidat mora osobno dostaviti originalnu dokumentaciju na uvid najkasnije 3 dana od primitka obavijesti o rezultatima natječaja.

Odvodnja Bibinje – Sukošan d.o.o. zadržava pravo ne odabrati niti jednog kandidata i poništiti predmetni natječaj.

 

Član Uprave – Direktor

Josip Jerak