Plan nabave za 2020. godinu

2020.
Evidencijski broj nabave Predmet nabave Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) Procijenjena vrijednost nabave Vrsta postupka Posebni režim nabave Predmet podijeljen na grupe? Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum? Planirani početak postupka Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma Napomena
01/20MV IZGRADNJA SUSTAVA FEKALNE ODVODNJE I
REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE VODOVODNE MREŽE
STARIH SELA NASELJA BIBINJE I SUKOŠAN
45231300 6.000.000,00 Otvoreni postupak Projektni natječaj NE Ugovor srpanj 2020 ožujak 2021