Plan nabave za 2021. godinu

 

ODVODNJA BIBINJE-SUKOŠAN d.o.o. – PLAN NABAVE ZA 2021.G.
Evidencijski broj nabave Predmet nabave Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) Procijenjena vrijednost nabave Vrsta postupka Posebni režim nabave Predmet podijeljen na grupe? Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum? Planirani početak postupka Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma
01/21MV IZGRADNJA SUSTAVA FEKALNE ODVODNJE I
REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE VODOVODNE MREŽE
STARIH SELA NASELJA BIBINJE I SUKOŠAN
45231300 6.000.000,00 OTVORENI POSTUPAK PROJEKTNI NATJEČAJ NE UGOVOR SRPANJ 2021. SVIBANJ 2021.
02/21MV IZGRADNJA SUSTAVA FEKALNE ODVODNJE I
REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE VODOVODNE MREŽE, SEK. MREŽA I
DIO II FAZE IZGRADNJE
20.000.000,00 OTVORENI POSTUPAK PROJEKTNI NATJEČAJ NE UGOVOR LIPANJ 2021. PROSINAC 2022.
03/21MV ČIŠĆENJE CRPNIH STANICA I PRECRPNIH OKANA 150.000,00 NARUDŽBENICA NE UGOVOR TRAVANJ 2021. RUJAN 2021.
04/21MV SANACIJA OŠTEČENIH REVIZIJSKIH OKANA 100.000,00 NARUDŽBENICA NE UGOVOR SIJEČANJ  2021.  PROSINAC 2021.
05/21MV NABAVKA I UGRADNJA KEMIJSKOG FILTERA 750.000,00 NARUDŽBENICA PROJEKTNI NATJEČAJ NE UGOVOR SIJEČANJ  2021.  PROSINAC 2021.
06/21MV NABAVKA PUMPI ZA CRPNE STANICE 200.000,00 NARUDŽBENICA NE OKVIRNI SPORAZUM SIJEČANJ  2021.  PROSINAC 2021.
07/21MV NABAVKA I UGRADNJA ZAPORNICE U CS MARINA 25.000,00 NARUDŽBENICA NE OKVIRNI SPORAZUM SIJEČANJ  2021.  PROSINAC 2021.
08/21MV NABAVKA I UGRADNJA MIKRO FILTERA NA UPOV-u 140.000,00 NARUDŽBENICA NE UGOVOR SIJEČANJ  2021.  PROSINAC 2021.
09/21MV NABAVKA I UGADNJA PLC-a SA SKAD-om ZA UPRAVLJANJE MIKO FILTERIMA 50.000,00 NARUDŽBENICA NE OKVIRNI SPORAZUM SIJEČANJ  2021.  PROSINAC 2021.
10/21MV SANACIJA PODMORSKOG ISPUSTA 150.000,00 NARUDŽBENICA NE OKVIRNI SPORAZUM SIJEČANJ  2021.  PROSINAC 2021.
11/21MV SANACIJA OKANA I KOLEKTORA “O” FAZE 500.000,00 NARUDŽBENICA PROJEKTNI NATJEČAJ NE OKVIRNI SPORAZUM SIJEČANJ  2021.  PROSINAC 2021.
12/21MV NABAVKA MATERIJALA ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE 30.000,00 NARUDŽBENICA NE OKVIRNI SPORAZUM SIJEČANJ  2021.  PROSINAC 2021.
13/21MV NABAVKA SANITARNOG MATERIJALA 10.000,00 NARUDŽBENICA NE OKVIRNI SPORAZUM SIJEČANJ  2021.  PROSINAC 2021.
14/21MV NABAVKA RADNE ODJEĆE I OBUĆE TE ZAŠTITNE OPREME 10.000,00 NARUDŽBENICA NE OKVIRNI SPORAZUM SIJEČANJ  2021.  PROSINAC 2021.