Plan nabave za 2022. godinu

ODVODNJA BIBINJE-SUKOŠAN d.o.o. – PLAN NABAVE ZA 2022.G.
Evidencijski broj nabave Predmet nabave Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) Procijenjena vrijednost nabave Vrsta postupka Posebni režim nabave Predmet podijeljen na grupe? Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum? Planirani početak postupka Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma Napomena
01/22MV IZGRADNJA SUSTAVA FEKALNE ODVODNJE I
REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE VODOVODNE MREŽE
– DIO III FAZE
10.000.000,00 OTVORENI POSTUPAK PROJEKTNI NATJEČAJ NE UGOVOR SIJEČANJ 2022. PROSINAC 2022.
02/22MV IZGRADNJA SUSTAVA FEKALNE ODVODNJE I
REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE VODOVODNE MREŽE, SEK. MREŽA I
DIO II FAZE IZGRADNJE
20.000.000,00 OTVORENI POSTUPAK PROJEKTNI NATJEČAJ NE UGOVOR TRAVANJ 2022. PROSINAC 2022.
03/22MV ČIŠĆENJE CRPNIH STANICA I PRECRPNIH OKANA 80.000,00 NARUDŽBENICA PRETHODNA PONUDA NE UGOVOR SIJEČANJ 2022. RUJAN 2021.
04/22MV SANACIJA OŠTEČENIH REVIZIJSKIH OKANA 50.000,00 NARUDŽBENICA PRETHODNA PONUDA NE UGOVOR VELJAČA  2022.  PROSINAC 2022.
05/22MV NABAVKA I UGRADNJA KEMIJSKOG FILTERA 750.000,00 NARUDŽBENICA PROJEKTNI NATJEČAJ NE UGOVOR OŽUJAK  2022.  PROSINAC 2022.
06/22MV NABAVKA PUMPI ZA CRPNE STANICE 200.000,00 NARUDŽBENICA PRETHODNA PONUDA NE OKVIRNI SPORAZUM OŽUJAK  2022.  PROSINAC 2022.
07/22MV NABAVKA I UGRADNJA ZAPORNICE U CS MARINA 25.000,00 NARUDŽBENICA PRETHODNA PONUDA NE OKVIRNI SPORAZUM SIJEČANJ  2022.  PROSINAC 2022.
08/22MV NABAVKA I UGRADNJA MIKRO FILTERA NA UPOV-u 150.000,00 NARUDŽBENICA PRETHODNA PONUDA NE UGOVOR VELJAČA 2022.  PROSINAC 2022.
09/22MV NABAVKA I UGADNJA PLC-a SA SKAD-om ZA UPRAVLJANJE MIKO FILTERIMA 50.000,00 NARUDŽBENICA PRETHODNA PONUDA NE OKVIRNI SPORAZUM SIJEČANJ  2022.  PROSINAC 2022.
10/22MV ČIŠĆENJE I SANACIJA PODMORSKOG ISPUSTA 100.000,00 NARUDŽBENICA PRETHODNA PONUDA NE OKVIRNI SPORAZUM SIJEČANJ  2022.  PROSINAC 2022.
11/22MV SANACIJA OKANA I KOLEKTORA “O” FAZE 500.000,00 NARUDŽBENICA PROJEKTNI NATJEČAJ NE OKVIRNI SPORAZUM RUJAN  2022.  PROSINAC 2022.
12/22MV NABAVKA MATERIJALA ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE 30.000,00 BANKOVNA KARTICA NE OKVIRNI SPORAZUM SIJEČANJ  2022.  PROSINAC 2022.
13/22MV NABAVKA SANITARNOG MATERIJALA 10.000,00 BANKOVNA KARTICA NE OKVIRNI SPORAZUM SIJEČANJ  2022.  PROSINAC 2022.
14/22MV NABAVKA RADNE ODJEĆE I OBUĆE TE ZAŠTITNE OPREME 10.000,00 BANKOVNA KARTICA NE OKVIRNI SPORAZUM SIJEČANJ  2022.  PROSINAC 2022.