Plan nabave za 2023. godinu – druga izmjena

Evidencijski broj nabave Predmet nabave Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) Procijenjena vrijednost nabave Vrsta postupka Posebni režim nabave Predmet podijeljen na grupe? Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum? Planirani početak postupka Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma
01/23MV IZGRADNJA SUSTAVA FEKALNE ODVODNJE I
REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE VODOVODNE MREŽE
– DIO III FAZE
150.000,00 OTVORENI POSTUPAK PROJEKTNI NATJEČAJ NE UGOVOR SIJEČANJ 2023. PROSINAC 2023.
02/23MV IZGRADNJA SUSTAVA FEKALNE ODVODNJE I
REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE VODOVODNE MREŽE, SEK. MREŽA, DIO II I III FAZE IZGRADNJE
800.000,00 OTVORENI POSTUPAK PROJEKTNI NATJEČAJ NE UGOVOR TRAVANJ 2023. PROSINAC 2023.
03/23MV ČIŠĆENJE KOLEKTORA, CRPNIH STANICA I PRECRPNIH OKANA 17.000,00 NARUDŽBENICA PRETHODNA PONUDA NE UGOVOR VELJAČA 2023. RUJAN 2023.
04/23MV SANACIJA OŠTEČENIH REVIZIJSKIH OKANA 10.000,00 NARUDŽBENICA PRETHODNA PONUDA NE UGOVOR VELJAČA  2023.  LIPANJ 2023.
05/23MV NABAVKA I UGRADNJA KEMIJSKOG FILTERA 100.000,00 JAVNA NABAVA PROJEKTNI NATJEČAJ NE UGOVOR OŽUJAK  2023.  LIPANJ 2023.
06/23MV NABAVKA PUMPI ZA CRPNE STANICE 22.000,00 NARUDŽBENICA PRETHODNA PONUDA NE OKVIRNI SPORAZUM SIJEČANJ  2023.  LIPANJ 2023.
07/22MV NABAVKA I UGRADNJA AUTOMATSKE REŠETKE NA UPOV-u 70.000,00 JEDNOSTAVNA NABAVA PRETHODNA PONUDA DA OKVIRNI SPORAZUM SIJEČANJ  2023.  PROSINAC 2023.
08/23MV NABAVKA I UGRADNJA MIKRO FILTERA NA UPOV-u 15.000,00 NARUDŽBENICA PRETHODNA PONUDA NE UGOVOR VELJAČA 2023.  SRPANJ 2023.
09/23MV NABAVKA I UGADNJA PLC-a SA SKAD-om ZA UPRAVLJANJE MIKO FILTERIMA 7.000,00 NARUDŽBENICA PRETHODNA PONUDA NE OKVIRNI SPORAZUM SIJEČANJ  2023.  PROSINAC 2023.
10/23MV ČIŠĆENJE I SANACIJA PODMORSKOG ISPUSTA 10.000,00 NARUDŽBENICA PRETHODNA PONUDA NE OKVIRNI SPORAZUM SIJEČANJ  2023.  PROSINAC 2023.
11/23MV SANACIJA OKANA I KOLEKTORA “O” FAZE 15.000,00 NARUDŽBENICA PROJEKTNI NATJEČAJ NE OKVIRNI SPORAZUM RUJAN  2023.  PROSINAC 2023.
12/23MV NABAVKA MATERIJALA ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE 1.500,00 BANKOVNA KARTICA NE OKVIRNI SPORAZUM SIJEČANJ  2023.  PROSINAC 2023.
13/22MV NABAVKA SANITARNOG MATERIJALA 1.000,00 BANKOVNA KARTICA NE OKVIRNI SPORAZUM SIJEČANJ  2023.  PROSINAC 2023.
14/23MV NABAVKA RADNE ODJEĆE I OBUĆE TE ZAŠTITNE OPREME 3.000,00 BANKOVNA KARTICA NE OKVIRNI SPORAZUM SIJEČANJ  2023.  PROSINAC 2023.
15/23MV Rekonstrukcija Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Bibinje- Nabava opreme i strojarsko-tehnoloških radova 45351000-2      45252130-8 320.000,00 OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE MALE VRIJEDNOSTI NE UGOVOR RUJAN  2023. KOLOVOZ 2024
15-1/2023MV Izrada glavnog strojarskog projekta po pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima za UPOV Bibinje 1.000,00 NARUDŽBENICA NE UGOVOR KOLOVOZ 2023. KOLOVOZ 2023
16/23MV DoN za usluge nadzora i nabavu opreme i strojarsko tehnoloških radova na UPOV-u Bibinje 800,00 NARUDŽBENICA Ne UGOVOR RUJAN  2023. RUJAN  2023.
17/23MV Savjetodavne usluge za projekt “Izgradnja II. faze Bibinje i III. faze Sukošan sustava javne odvodnje uz rekonstrukciju vodoopskrbne mreže navedenih faza aglomeracije Bibinje-Sukošan” 600,00 NARUDŽBENICA Ne UGOVOR LISTOPAD 2023. OŽUJAK 2024.